ای اهل جهـــــــان ....

بگذشت غدیــــر وخبرازیـــارنیامد!

برزخـــــم دل فاطمــــــه غمخــــــوارنیامد!

چند روزدگــــــرمانـــده که با نالــــــــه بگوییم:

ای اهل حـــــــــرم میــــــــــروعلمــــــــــدارنیامد!

سقــــای حسیــــــن سیـــــد وســــــــالارنیامد !

/ 0 نظر / 17 بازدید