عظمت غدیــــردر آسمان هفتــــم!

عظمت روزغدیرازآنجا بیشترروشن میشود که درآسمان ها این روزرا میشناسند و آن را جشن میگیرند.
امام صادق (ع) فرمود:نام عید غدیر درآسمان ها روزعهد معهود است.
امام رضا(ع) فرمود:خداوند درروزعید غدیرولایت رابراهل آسمانهاعرضه کرد واهل آسمان هفتم درقبول آن ازدیگران,سبقت گرفتند.به همین جهت خداوند آسمان هفتم رابه عرض خود مزین فرمود.سپس اهل آسمان چهارم بردیگران سبقت گرفتند وخداوند آن را به بیت المعمور مزین فرمود.سپس اهل آسمان اول سبقت گرفتند و خداوند آن را به ستارگان مزین فرمود.
ودرجایی دیگرامام رضا فرمود:روز غدیر روزی است که خداوند به جبرئیل امر میکند تا تختی از کرامت خود درمقابل بیت المعمورقراردهد.سپس جبرئیل بر فرازآن قرارمیگیرد و ملائکه ازهمه آسمان ها جمع میشوند وبرپیامبر(ص) درود میفرستند و برای شیعیان امیرالمومنین وائمه و محبین ایشان استقبال میکنند.


منبع:کتاب اسرار غدیر نوشته ی محمدباقر انصاری


/ 0 نظر / 25 بازدید