پاس‏داشت غدیر؛سنت نبوى

پاس‏داشت غدیر؛سنت نبوىجوامع بشرى نیازمند یادآورى وحضورهمیشگى هویت‏هاى فرهنگى واصالت‏هاى معنوى است.زنده نگه داشتن شعایرالهى،رسالتى است که مرزبانان عقیده و ایمان،ازجمله رسول اکرم صلى‏ الله‏ علیه ‏و‏آله برآن تأکید داشته ‏اند.ازپیامبراکرم صلى‏ الله ‏علیه‏ و‏آله نقل شده است که فرمود:«به من تبریک بگویید؛زیرا خداوند مرا به پیامبرى و اهل‏بیتم را به امامت ممتاز ساخته است».
درروایت دیگرى پس ازذکرحدیث غدیرآمده است:«سپس رسول گرامى در خیمه مخصوص خویش نشست و به امیرمؤمنان على علیه‏ السلام دستورداد در خیمه دیگرى بنشیند وبه مردم امرفرمود به حضوعلى علیه السلام برسند وبه او تبریک بگویند.»

اینک و درعصرما،شناختن مرزهاى بلندغدیر،بازگویى این شکوه و جشن و سرور این عید بزرگ،در راستاى آن پاس‏داشت است.

ماهنامه گلبرگ،ش۸۲


/ 0 نظر / 25 بازدید