روز تسلیم امــــر الهی و نیایش!

niniweblog.com

niniweblog.com

این روزها چه روزهای با عظمتیست:

موسی به طور می رود و

فاطمـــــه به خانه ی علـــــــی!

ابراهیم با اسماعیل به قربانگاه

محمد با علی به غدیـــــــــر

و

حسین با تمام هستیش به کربلا!

روزعرفـــــه مبـــــارک!

/ 0 نظر / 22 بازدید