عظمت غدیـــــــر!

niniweblog.com

دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر

کز دیو و دد ملولم،انسانم آرزوست

گفتند:یافت می نشود،جسته ایم ما

گفت:آنکه یافت می نشود آنم آرزوست

زین همرهان سست عناصر دلم گرفت

شیر خدا و رستم دستانم آرزوست

برکه ای میان راه مکه و مدینه،چون محل تعیین رهبری بعد ازپیامبر ( ص ) شد،عظمت یافت و نام آن در تاریخ برای همیشه ثبت گشت.آری،یک قطره،آنگاه که به دریا وصل شود، بزرگی می یابد وارزشمند می شود.یک برکه ( غدیر) نیز وقتی به جریان حق متصل شود ارزش می یابد.پیامبر ( ص )،در غدیر،اعلام کرد،که رهبری بعد از او باید به علی ( ع ) سپرده شود،کسی که شاگرد اول مکتب اسلام و دست پرورده خود پیامبر بوده و زیر تابش وحی و  روی سینه ی پیامبر ( ص ) بزرگ شده است.علی ( ع ) خود گفته است که در جوار پیامبررایحه ی وحی را استشمام می کردم.او در 10 یا 12 سالگی به پیامبر ایمان آورد. همیشه در کنار پیامبر بود.در پیامبر ذوب شده یود.اسلام ناب را درک کرده بود.لایق رهبری بود،زیرا انسانی مدیر و مدبر بود و اینها بدین خاطر بود که هم دست پرورده ی پیامبر ( ص )بود و هم پسر عموی او.به عبارت دیگر همچون پیامبر از نسل ابراهیم( ع )بود.تواناییهای شگفت انگیز را از پیامبران - ابراهیم ( ع ) و اسماعیل ( ع ) و دیگر اجداد محمد ( ص )به ارث برده بود.این تواناییهای ذاتی به همراه تربیت پیامبر،از او انسانی نخبه ساخته بود که می توانست بعد از پیامبر ( ص ) رهبری کند.

آتشینا  آب  حیوان از کجا آورده ای      

دانم این باری،که الحق جان فزا آورده ای

احمقی باشد اگر جانی بمیرد بعد از این     

 چون چنین دریای جوشان از بتا آورده ای

به گفته ی ( سلیمان کتانی ) نویسنده ی مسیحی لبنانی در کتاب ( امام علی،مشعلی و دژی ) این شخصیت مانند مشعلی است که علوم گوناگون از آن می تراود و چون دژی است که هر کس داخل آن شود مورد رحمت خداوند قرار می گیرد.

این است که حماسه ی غدیر،همیشه مانند مشعلی جاودانه فراروی همه ی نسلها و همه ی عصرها بوده است و خواهدبود تا همه را با نور علم و معرفت تغذیه کند و چون دژی است که مومنان به امبد رحمت الهی به آن پناه خواهندبرد.

باید افزود که روز غدیر در تاریخ انسانی و اسلامی روز ولایت است و ازگذشته ی دور،تمام اولیا و انبیا و اوصیا در این روز برای خود جانشینی معرفی کرده اند ( از آدم،موسی وعیسی و غیره ) و آداب و روز بزرگداشت این روز مبارک در حد باور نکردنی ارتباط عاطفی و احساسی انسانها را با یکدیگر روشن می سازد:

اساس هر دو عالم بر محبت                            بود، قائم،محبت جز علی نیست

بررسی موقوفاتی که در جهان برای این روز مبارک تعیین شده توجه مخصوص در بزرگداشت این روز را نشان می دهد.خاندان هایی بوده اندکه ( ضیافت غدیریه ) را بادعوت افراد به منزل زنده نگه می داشته اند و با به فرستادن غذا به منازل افراد مبادرت می ورزیدند.اهمیت این روز در حدی است که اگر یک روز در عالم تشیع قرار باشد که عید گرفته شود حقا روز غدیر است.در این روز،مصاحبه،مصافحه،معانقه و دید و بازدیدو به ویژه مبادله ی عیدی ( چه دادن و چه گرفتن ) خیلی اهمیت و آداب دارد.بزرگداشت این روز مبارک در سنت ایران و اسلام تا بدان حد است که عامه ی مردم آن روز را تعطیل کامل می دانند.امید است با ظهور ولی عصر ( عج )،رهبری و عدالت آنگونه که علی می خواست نمودار شود،ظلم و ستم،در پهنه ی گیتی نابود گردد و اسلام و مسلمین عزت یابند. 

   بنمای رخ که باغ و گلستانم آرزوست

 بگشای لب که قند فراوانم آرزوست

            ای آفتاب حسن برون آ،دمی ز ابر             

     کان چهره ی مشعشع تابانم آرزوست

       جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم       

    آن نور روی موسی عمرانم آرزوست

 

niniweblog.com

/ 0 نظر / 16 بازدید