آگاه باشید پیام غدیـــــــــــر تحریف نشود!

پیغمبر اکرم (ص)در روز غدیر نمی خواست دوستی و محبت ورزیدن به علی (ع) را به مردم گوشزد کند،دوستی علی را در طول 23 سال مرتب حضرت به مردم گوشزد می کرد،چیز تازه ای نبود که بخواهد مردم را سه روز در آن گرمای طاقت فرسا به زحمت بیاندازد،بلکه پیغمبر می خواست آن مقام خلیفة اللّهی و اولی بانفسی وصاحب اختیاری علی را به مردم اعلام کند تا مردم بعد از خودش فقط و فقط تسلیم مطلق و بی چون و چرای علی باشندولاغیر

پس مواظب باشیم پیام غدیــــر تحریف نشود!

/ 0 نظر / 27 بازدید