غدیـــــر آغاز بیــــــدارى!

niniweblog.com

نیمه راه حجه ‏الوداع،آغازبیدارى چشم‏هاى زمینیان بود.آسمان،دربلندى ‏ها،سکته‏اى ملیح کردتاشعرشعورعلى،درسینه عاشقانش سروده شود.آن روز،نگاه محمد صلى ‏الله ‏علیه ‏و‏آله،اشاره به جبروت کرد و آرامش على علیه‏ السلام اشاره به ملکوت.

niniweblog.com
خورشید و ماه
با محمد صلى ‏الله‏ علیه‏ و‏آله،هر چه بالا مى ‏روى،بالاتر مى ‏بینى و این لیاقت،تنها شایسته على علیه ‏السلام است که در تسخیر قلب ملایک،سابقه‏ اى دیرینه دارد.غدیر،آنجاست که شاخه‏ هاى على علیه‏ السلام و محمد صلى ‏الله‏ علیه‏ و‏آله به اتصال پیوندى به نام فاطمه علیه السلام اوج مى‏ گیرد ودوازده میوه امامت از شجره طیبه ‏شان،به دامان عاشقان مى‏ افتد.آنجا،دستان توحیدى رسول خدا صلى ‏الله ‏علیه و‏آله حجاب‏هاى ظلمانى را کنارمى‏ زند تا آنچه از ناگفته‏ هاى رسالت باقى مانده است،زمزمه کند.
مردم!بگویید به باد،به باران،به آفتاب و به آب که اینک على علیه ‏السلام،جانشین من است و در عبور روز وشب،ماه و خورشید این‏چنین جایگاه خود را عوض مى ‏کنند تا تاریکى،رهروانشان را نبلعد.

niniweblog.com
على حسن ختام رسالت
اینک محمد صلى ‏الله ‏علیه‏ و‏آله،دست را به سمت آسمان بالا مى ‏برد تا على علیه ‏السلام را به همگان نشان دهد.این،حسن ختام زیباى رسالت محمد صلى ‏الله ‏علیه‏ و‏آله است.
اینک،تنها وصى محمد صلى ‏الله ‏علیه‏ و‏آله،بر سکّوى قلب‏ها،نشان افتخار و امامت را به سینه نورانى خویش مى ‏آویزد تا عشق را دست به دست بچرخانند و به مقصد برسانند.

niniweblog.com
مکتب‏ خانه على علیه ‏السلام
آن روز،آنچه در ذهن محمد صلى ‏الله ‏علیه‏ و‏آله مى‏ گذشت،اتصال راه‏هاى زمین به آسمان بود و این‏بار،مسافران را به جاده‏اى رو به آسمان هدایت کرد.
مردم،جهاز شتران را روى هم گذاشتند و محمد صلى ‏الله ‏علیه ‏و‏آله با دستان على علیه ‏السلام،آسمان را براى همیشه به زمین پیوند داد و این‏گونه آموخت که براى رسیدن به معبود،چگونه دست نیاز بر دامان على و آل او دراز کنیم؟!؟
niniweblog.com

/ 0 نظر / 18 بازدید