از عهد الســـــت تا عهد غدیــــــر!

2.استمرار پیمان:
با پایان یافتن عصررسالت،نه تنها ازبارعهد وپیمانی که آدم خاکی با خدای خود داشت،کاسته نشد،بلکه بسیار شدیدترازدوران حیات پیامبراعظم (ص)ازاو خواسته شدبه عهدوپیمان خود وفا کند؛زیرااو دروفاداری به این پیمان بازخواست خواهد شد.(4)
این بارعهد آدمی با خدای خود در صورتی دیگر متجلی شد و اطاعت امیرمومنان وامامان پس از اوهم سنگ اطاعت خداورسول او گردید.(5) وبرای این که هیچ کس درشناسایی شخصی که پس از پیامبراکرم(ص) باید با اوعهد اطاعت بسته می شد،به اشتباه نیفتد،دراجتماعی عظیم ازمسلمانان،نوشیدن عهدآدمی به آگاهی همگان رسید و اعلام شد هر کس پیمان ولایت نبی خاتم(ص) را پذیرفته است،ازاین پس باید به پیمان ولایت امیرمؤمنان علی(ع) گردن نهد.(6)ازهمین رو بود که این روز را روز «عهد معهود» نامیدند.(7)


niniweblog.comniniweblog.com


3.شکسته شدن پیمان:
انسان ها مأمور شدند پس از رحلت نبی خاتم(ص)، با وصی او تجدید عهد کنند و دست در دست او بگذارند تا به فرموده حضرت زهرا(س)، آن ها را به راحتی و ملایمت به راه هدایت و رستگاری رهنمون شود،(8) چنین نشد و بد عهدی و عهد شکنی ازهمان نخستین روزهای عروج رسول خدا(ص) آغاز شد.بدین ترتیب، پیمانی که جماعت مسلمانان در روز غدیربرطاعت ولی خدا بسته بودند،به راحتی شکست و جزجمع اندکی،همه امت اسلامی از اطراف امام وحجت عصر پرآکنده شدند.(9)
از آن پس،اگر چه در دوره هایی از دوران 250 ساله امامت شیعه،شاهد روی آوردن مردم به ائمه معصومین(ع) و مرجعیت علمی آن ها هستیم،ولی هیچ گاه عهدی که مردم دربرابرامامان خود داشتند،به تمامی،پاس داشته نشد و این سخن امامان معصوم(ع) که فرموده بودند:«مردم تنها به سه چیز تکلیف شده اند: شناخت امامان، تسلیم شدن به ایشان درآن چه بر آن ها وارد می شود و رجوع به آن ها درآن چه درآن اختلاف دارند»،(10) هیچ گاه محقق نشد و سرانجام بد عهدی ها و عهدشکنی های امت اسلام به مقتول و مسموم شدن یازده امام و غیبت آخرین امام انجامید.بدین ترتیب،جامعه اسلامی از برکات حضور امام معصوم(ع) در میان خود محروم گشت.این همان اتفاقی بود که پیش از این درکلام امام محمد باقر(ع) پیش بینی شده بود:«هنگامی که خداوند تبارک و تعالی، از آفریدگانش خشمگین شود، ما [اهل بیت] را از مجاورت با آن ها دور می سازد».(11)

niniweblog.comniniweblog.com

ضرورت تجدید پیمان:
آری،غیبت امام ازجامعه به درازکشیدن آن،نتیجه بدعهدی وپیمان شکنی مردم نسبت به حجت های الهی وجانشینان به حق رسول خدا(ص)است.تازمانی که مردم چنان که باید وشاید،به پیمانی که دربرابرامامان معصوم(ع)برعهده دارند، وفانکنند وباهمه وجود،آماده پذیرش اوامرونواهی آن ها نشوند،ظهورمحقق نخواهد شد،چنان که امام عصر(ع)فرمود:«اگرشیطان ما،که خداوند توفیق طاعتشان دهد،درراه ایفای پیمانی که بردوش دارند،همدل می شدند،میمنت دیدارما ازایشان به تأخیرنمی افتاد وسعادت دیدارما زودترنصیب آنان می گشت؛دیداری برمبنای شناخت راستین و صداقتی از آن ها نسبت به ما».(12)
با توجه به همین اهمیت وفا به عهد و پیمان و تأثیر آن درظهورامام عصر(ع) بوده است که ازما خواسته اند هربامداد،عهد و پیمان اطاعتی راکه نسبت به امام خود بردوش داریم،به یاد آوریم و آن را تجدید کنیم:«بار خدایا!من در بامداد این روز و تمام دوران زندگانی ام،عهد،عقد و بیعتی را که نسبت به او (امام مهدی (ع) ) برگردن دارم،تجدید می کنم که هرگز از آن بر نگردم و بر آن پایدار بمانم».(13)پی نوشت ها:

1.ر.ک:سوره یس (36)، آیه 60و61 و سوره اعراف(7)، آیه172.
2.ر.ک:سوره نمل (16)، آیه 36 و سوره انبیا(21)،آیه 25.
3.ر.ک:سوره نساء (4)، آیه 80 و سوره حشر (59)، آیه7.
4.ر.ک:سوره اسراء (17)، آیه 3 و محمدباقر مجلسی،بحارالأنوار، ج24،ص187، ح1.
5.ر.ک:سوره مریم (19)، آیه 87 و بحارالأنوار، ج24، ص323، ح58.
6.فضل بن حسن طبرسی، الإحتجاج، ج 1، صص 146 و 160.
7.ر.ک: بحارالأنوار، ج37، ص 164، ح 40.
8.ر.ک: همان، ج43، ص158؛ و سید جعفر شهیدی، زندگانی فاطمه زهرا(س)، ص 151.
9.ر.ک:بحارالأنوار، ج 28، ص 259، ح42.
10.حدیث از امام باقر(ع)، الکافی، محمد بن یعقوب کلینی، ج 1،ص 390، ح 1.
11.ر.ک: همان، ص343، ح31.
12.بحارالأنوار، ج53، ص177.
13.همان، ج 99، ص111.
منبع:نشریه موعود،شماره 106

/ 0 نظر / 20 بازدید