غدیــــــــر!

روزغدیر،روزنور،روزسرور،روزسرشارى واکمال،روزبارورى واتمام،روز رهبرى و ولایت است (1)  
وغدیر،خود برکه نوروعشق است ودریاى شوروجوشش،آن هم درکویر کور و ریگزارمرگ .
وغدیرى،تشنه مشتاقى است که سال هادر کویر گردیده و ریگزارها را به صدا در آورده و مرگ را درکوله بار خود بسته تا به زندگى برسد و به زندگى برساند.
وغدیرى،مهاجرتنهایى است که بالاترازرفاه مى خواهد وبیشترازآزادى و عدالت.


دراین روز،و دراین غدیرگسترده،این مهاجرتشنه میتواندسیراب شودواین بالاترو بیشترها رابدست بیاورد.ازدست پیامبر صلى الله علیه وآله وباجام ولاى على علیه السلام

پی نوشتها:

1- اقبال سیدبن طاووس ، ص 462، خطبه امام امیرالمؤمنین (ع)

منبع: کتاب غدیر

niniweblog.com

/ 0 نظر / 17 بازدید