غدیـــــر از دیدگاه امام خمینی (ره)

واین که در روایات ما از آن زمان تا حالا این غدیرآن قدرازش تجلیل کرده اند، نه از باب این که حکومت یک مسئله ای است،حکومت آن است که حضرت امیر به ابن عباس می گوید که به «قدراین کفش بی قیمت هم پیش من نیست» آن که هست اقامه عدل است.آن چیزی که حضرت امیر(ع) و اولاداومی توانستند درصورتی که فرصت بهشان بدهند،اقامه عدل را به طوری که خدای تبارک وتعالی رضا داد،انجام بدهند،این ها هستند،لکن فرصت نیافتند.زنده نگه داشتن این عید، نه برای این است که چراغانی بشود و قصیده خوانی بشود و مداحی بشود،این هاخوب است،اما مسئله این نیست.مسئله این است که یاد بدهند که غدیرمنحصر به آن زمان نیست.غدیر درهمه اعصار باید باشد و روشی که حضرت امیر(ع) دراین حکومت پیش گرفته است باید روش ملت ها و دست اندرکاران باشد.قضیه غدیر، قضیه جعل حکومت است،این است که قابل نصب است و الا مقامات معنوی قابل نصب نیست.یک چیزی نیست که با نصب آن مقام پیدا بشود؛لکن آن مقامات معنوی که بوده است و آن جمعیتی که برای آن بزرگوار بوده است،اسباب این شده است که او را به حکومت نصب کنند و لهذا، می بینیم که درعرص صوم و صلوة و امثال این ها می آورد و ولایت مجری این هاست.ولایتی که در حدیث غدیر است به معنای حکومت است، نه به معنای مقام معنوی. و حضرت امیر (ع) را همان طوری که من راجع به قرآن عرض کردم که قرآن -در روایات است این- نازل شده است به منازل مختلف،کلیاتش سبع و الی سبعین و الی زیادتر، تا حالا رسیده است به دست ماها به صورت یک مکتوب،حضرت امیر هم این طوراست.رسول خدا هم این طوراست.مراحل طی شده است،تنزل پیدا کرده است.ازوجود مطلق تنزل پیدا کرده است،از وجود جامع تنزل پیدا کرده است و آمده است پایین تا رسیده است به عالم طبیعت،درعالم طبیعت این وجودمقدس و آن وجود مقدس واولیای بزرگ خدا.بنابراین،این که حدیث غدیر را ما حساب کنیم که می خواهد یک معنویتی رابرای حضرت امیریا یک شأنی برای حضرت امیر(ع) درست کند،نیست.حضرت امیر است که غدیر را به وجود آورده است،مقام شامخ اوست که اسباب این شده است که خدای تبارک و تعالی او را حاکم قرار بدهد.(1)

پی نوشت ها:

1.صحیفه امام، ج20، صص 111-113.

منبع:نشریه موعود،شماره106

niniweblog.com

/ 0 نظر / 22 بازدید