آوای انتظار همراه اول ویژه عید غدیـــــرخم

خرید آهنگ 
مشترکین با استفاده از یکی از روشهای 1.پیام کوتاه، 2 تلفن گویا، 3.سایت آوای انتظارهمراه اول (rbt.mci.ir) می توانند نسبت به خرید آهنگ (با قیمت هرآهنگ ماهیانه 3000 ریال) اقدام نمایند.
1- پیام کوتاه (SMS)
مشترکین می توانندجهت دریافت کدهای چندآهنگ پرمتقاضی سرویس آوای انتظاریک پیام کوتاه بدون متن به شماره 8989 ارسال نمایند.
مشترکین به منظورخریدآهنگ می توانند " کد آهنگ " مورد نظررا بصورت لاتین به شماره 8989 ارسال نمایند.
2- تلفن گویا (IVR)
مشترکین می توانند برای خریدآهنگ با استفاده ازگوشی تلفن همراه خود با سامانه اطلاع رسانی 09990 (بصورت رایگان) تماس گرفته و با انتخاب منوی خدمات غیرحضوری،سرویسهای جدید،سرویس آوای انتظار وفشردن کلید 1،کد آهنگ مورد نظر خود راوارد نموده و سپس کلید مربع را انتخاب و خرید خود را تکمیل نمایند.
3- پرتال (Portal)
ابتداواردسایت آوای انتظار(rbt.mci.ir) شده وازمنوی " ثبت­ نام " برای دریافت نام کاربری و رمز عبور اقدام نمایند.برای این منظور شماره تلفن­ همراه را وارد می نمایند. یک پیام کوتاه حاوی رمزعبور برای مشترک ارسال می­گردد .سپس وارد سایت آوای انتظار همراه اول شده و پس از وارد نمودن نام کاربری و رمز عبور به صفحه اصلی وارد و پس از شنیدن آهنگ ها و انتخاب آهنگ مورد نظر ، دکمه خرید را کلیک نمایند.

تغییر آهنگ
مشترکین به منظور تغییرآهنگ سرویس آوای انتظار با استفاده از روشهای1. پیام کوتاه، 2. تلفن گویا ، 3. سایت آوای انتظار همراه اول( rbt.mci.ir ) می توانند تا سه روز پس از خرید بصورت رایگان نسبت به تغییر آهنگ خود اقدام نمایند.
1- پیام کوتاه (SMS)
مشترکین درصورت تمایل به تغییرآهنگ می توانند" کد آهنگ جدید" را بصورت لاتین به شماره 8989 ارسال نمایند.
به طور مثال :ارسال کد آهنگ" 30233" را به شماره 8989
2-تلفن گویا( IVR)
مشترکین می توانند با استفاده ازگوشی تلفن همراه خود با سامانه اطلاع رسانی 09990 تماس گرفته و پس از ورود به منوی خدمات غیرحضوری، سرویسهای جدید، سرویس آوای انتظار، برای تغییر آهنگ کلید 3 را انتخاب و سپس کد آهنگ را وارد و سپس کلید مربع را انتخاب نمایند.
3-پرتال (Portal)
مشترکین می توانند پس از ورود به سایت آوای انتظار (rbt.mci.ir//:http) و وارد نمودن نام کاربری و رمز عبور ، آهنگ جدید مورد نظر را انتخاب و دکمه خرید را کلیک نمایند.
قطع سرویس
مشترکین تلفن­ همراه 
می­توانند جهت قطع سرویس از روشهای 1. پیام کوتاه ، 2. تلفن گویا و 3. سایت آوای انتظار همراه اول) (rbt.mci.ir اقدام نمایند.درصورت قطع سرویس، هزینه خریدآهنگ به مشترک اعاده نمی گردد.
1 -پیام کوتاه (SMS)
مشترکین درصورت عدم تمایل به استفاده از سرویس می توانند عدد"5 " را بصورت لاتین به شماره 8989 ارسال نمایند.
2 -تلفن گویا (IVR)
مشترکین می توانند با استفاده ازگوشی تلفن همراه خود با سامانه اطلاع رسانی 09990 تماس گرفته و پس از ورود به منوی خدمات غیرحضوری، سرویسهای جدید، سرویس آوای انتظار، برای قطع سرویس کلید 5 را انتخاب نمایند.
3- پرتال (Portal)
مشترکین پس از وارد شدن به سایت آوای انتظار همراه اول و وارد نمودن نام کاربری و رمز عبور ، منوی غیرفعال سازی را انتخاب نمایند.
/ 0 نظر / 15 بازدید