ویژگى‏ هاى امیر مومنان از دیدگاه رسول خدا

 
حضرت محمد صلی الله علیه و آله بارها با اشاره به موقعیت معنوى امام على علیه ‏السلام،برفضیلت ‏هاى آن حضرت و وصى بودن ایشان تأکید ورزیده است.آن حضرت درگفتارى به دخترش،فاطمه علیه االسلام مى‏ فرماید:«اى فاطمه! آیا خشنود نیستى من تو را به همسرى کسى درآوردم که اسلامش پیش‏تر از دیگران و دانشش بیشترازهمگان است؟ به راستى،خداى تعالى به اهل زمین توجه فرمود و ازمیان ایشان،پدرت را برگزید واورا پیامبرقرارداد.بعد دوباره به آنها توجه فرمود وازایشان شوهرت را برگزید و او را وصى قرارداد.»سپس رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:«اى فاطمه! به راستى براى على فضیلت‏ هایى است که هیچ‏کس آن را ندارد:تو که بانوى زنان بهشتى،همسراوهستى.دو نتیجه و زاده رحمت،حسن علیه‏ السلام وحسین علیه ‏السلام که فرزندزادگان من هستند،فرزندان اوهستند.برادرش،جعفربن ابى‏ طالب کسى است که با دو بال دربهشت آراسته گردیده است وبا فرشتگان هرکجا خواهد،پروازمى‏ کند.علم اولین وآخرین نزد اوست.اونخستین کسى است که به من ایمان آورد.او آخرین کسى است که هنگام مرگ با من دیدن مى ‏کند.او وصى من و وارث همه اوصیاست».

/ 1 نظر / 68 بازدید
کبری

سلام عید غدیر بر شما دوست گرامی مبارک [لبخند][گل]