شیعــــه غنــــی واقعی !

 
گفت:فقیــــــرم!
 
گفتند:نیستــــی!
 
گفت:فقیـــــرم! باورکنید!
 
گفتند:نه!نیستــــــی!
 
گفت:شما ازحال و روزمن خبــــرندارید!
 
وحال و روزش راتعریف کرد.گفت که چقدردستهایش خالــــی است وچه سختــــی هایی شب وروزمی کشد.ولی امــــام هنوز فقط نگاهش می کردند!
 
گفت:به خــــدا قسم که چیــــزی ندارم.
 
گفتند:اگرصد دیناربه توبدهم حاضری بروی وهمه جا بگویی که ازما متنفری؟ازما فرزندان محمد(صلوات الله علیه و آله)؟
 
گفت:نه!به خــــدا قسم نه!
 
"هـــــزار دینــــار" ؟!
 
نه!به خـــــدا قسم نه!
 
دههــــاهـــــزاردینــــار؟!
 
 نــــه!بازدوستتان خواهم داشت!
 
گفتند:چطورمی گویی فقیــــری وقتی چیزی داری که به این قیمت گزاف نمــــی فروشی؟!
 
"چطورمی گویی فقیــــری وقتی کالای "عشــــــق" به ما دردارایـــــی توست ؟!"

 
( ترجمه آزاد ازکتاب امالی،ج 7،ص147- فاطمه شهیدی)

/ 0 نظر / 16 بازدید