دلنوشتـــــه !

نه فراموش شدنی است و نه کهنه شدنی؛ماندگاراست وپویا و زندگی ساز.

غدیــــــر،تجلی ولایت و رکن حیات معنوی انسان است.

غدیــــــر،روز اکمال دین و اتمام نعمت حق است.

غدیــــــر،آزمایشگاه بود وعلی،وسیله امتحان مدعیان ایمان،تا درجریان اطاعت از رهبری او و پذیرفتن ولایتش،صداقت او را در عمل نشان دهند.

پیامبرگرامی اسلام صلی الله علیه وآله درروزغدیــــــرخـــم،خواست تاجریان رهبری امت،ازآغازبه دست پاکترین وشایسته‌ترین افراد باشد وآب زلال حق،در بسترتاریخ وزمان ودرتوالی نسلها واندیشه‌ها،آلوده نگردد و دشمنان نتوانندازآب گل آلود،ماهیِ مراد خویش را بگیرند.

برهمین اساس است که غدیــــــرهیچ گاه فراموش نمی‌شود؛بلکه همواره نامی و جاودانه باقی خواهد ماند.

/ 0 نظر / 16 بازدید