# عید_غدیر

ما و عیـــــد غدیـــــر

محوراصلی روزغدیر«ولایت» است،نه مسأله وصایت وعالم غیب بودن وامثال آن.این دراین روزپربرکت نازل شده است وماراگفتند:دراین روزغدیرکه عیداکبرما وعیدالله الأکبر ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 30 بازدید