در وصف غدیـــــر

غدیرخم  چه غوغایی  بپا کرد

تمام حاجیان را رو نما کرد

به یک جا آن قدیر آفرینش

پیامبر را به امری  مبتلا کرد

که اعلام امامت را به خُم کن

پیمبر جمله یاران را صدا کرد

جهازی از شترها  را به پا کرد

علی را کُنتُ مولایی  ندا کرد

ز یاران بعض شان مسرور گشته

و بعضی رنگ رخساره سیا کرد

حسادت روی ایمان شان نشسته

که تاریکی،ره از نورش جدا کرد

بشد بانگ مخالف،های وهویی

رسول الله،علی از دل دعا کرد

خدایا! یاری اش کن  ناصرانه

به دشمن های او نفرین به جا کرد

همه رفتند و خُم بر جای مانده

غبارغم درآن وادی چها کرد

همه ره را به منزل بر نموده

پیمبر برمدینه ره سوا کرد

گذشت و تا رسول الله بگذشت

مدینه درغم احمد جفا کرد

علی در بند غسل ودفن احمد

صحابه ازعلی ره  را جدا کرد

سفارش های احمد گرد بگرفت

هوای نفس ما بلوا بپا کرد

به شد اسلام اوهفتاد فرقه

همه برکفر،همدیگر چه ها کرد

عجب دینی از اوکردار کرده

 خدا با این همه رحمی به ما کرد

(نصرت الله جمالی)


/ 0 نظر / 27 بازدید