نرم افزارهای غدیر برای تلفن همراه

کتاب همراه :

         شب های پیشاور (سید محمد سلطان الواعظین شیرازی)   

                                                             نسخه جاوا

         حدیث غدیر،سند گویای ولایت (آیت الله ناصر مکارم شیرازی)       

                                                             نسخه جاوا

         بزرگداشت عید غدیرخم (آیت الله سید حسن فقیه امامی)        

                                                              نسخه جاوا

         دفاع ازحریم امامت و ولایت (کریم شنی)           

                                                               نسخه جاوا

         سیرى در الغدیر (محمد امینى نجفى)            

                                                               نسخه جاوا

         عید غدیر در اسلام (جواد محدثی)              

                                                               نسخه جاوا

         غدیر (على صفایى حائرى)                   

                                                                        نسخه جاوا 

         حدیث غدیر (پرسش و پاسخ)                       

                                                                        نسخه جاوا

  

         شبهات غدیر (پرسش و پاسخ)                        

                                                               نسخه جاوا

         غدیر و اهل سنت (پرسش و پاسخ)                            

                                                                        نسخه جاوا  

/ 0 نظر / 17 بازدید